Akademia Nauk Stosowanych w Koninie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 21 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 839 dni temu
Witamy w serwisie USOSweb Akademii Nauk Stosowanych w Koninie
Strona przeznaczona jest dla studentów i pracowników ANS w Koninie. Korzystanie z systemu należy rozpocząć poprzez wprowadzenie loginu i hasła.

Logowanie do systemu USOSweb

Aby zalogować się do systemu, jako identyfikator należy podać numer pesel oraz hasło. Uwagi na temat jakichkolwiek błędnych danych dot. toku studiów, uzyskanych ocen należy zgłaszać do dziekanatu. Hasła do serwisu USOSweba studentom wydają pracownicy dziekanatu osobiście danemu studentowi.

Informacja dotycząca przetwarzania danych studenta ANS w Koninie

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO*:

 1. Administrator danych

  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Akademia Nauk Stosowanych w Koninie z siedzibą przy ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Koninie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się kontaktować w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych.

  Z Inspektorem możesz się skontaktować wysyłając maila na adres: iod@konin.edu.pl

 3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji procesu kształcenia na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 t.j. ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

  Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa, a następnie zostaną poddane archiwizacji (archiwizacja przez 50 lat).

 5. Odbiorcy Twoich danych

  Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem

  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych.

  Zgodnie z powyższym udzielona przez Ciebie w umowie podpisanej z Uczelnią zgoda na doręczanie na adres e-mail, po zakończeniu studiów, pism lub informacji związanych z działalnością Uczelni za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 t.j. ze zm.) może zostać przez Ciebie w dowolnym momencie wycofana.

  Prawo do przenoszenia danych może zostać zrealizowane tylko w przypadku wynikającym z art. 165 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, tzn. w związku z chęcią przeniesienia z uczelni macierzystej na inną uczelnię, w tym uczelnię zagraniczną.

 7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

  Obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 t.j. ze zm.).

 8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
tel: +48 63 249 72 00 https://www.ans.konin.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)